• Ik weet nooit goed hoe ik moet omgaan met pesten. - Yara van Lieshout

Wat is MATTIE?

Met M.A.T.T.I.E. kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking zich beter voorbereiden op de soms ingewikkelde maatschappij. Onderdeel is de virtuele vriend die in uiteenlopende situaties terecht komt en om advies vraagt. De virtuele vriend legt in een filmpje op de smartphone zijn dilemma voor en vraagt “Wat zou jij doen in deze situatie?”. 

M.A.T.T.I.E is ontstaan in de samenwerking tussen NHL Hogeschool en het voormalige Tjallingahiem (nu Reik). Het project M.A.T.T.I.E is gestart vanuit de wens om de (analoge) materialen voor psycho-educatie aantrekkelijker te maken voor jongeren. Een ander probleem was de geringe effectiviteit van de methoden. Jongeren passen het geleerde wel toe in de therapeutische setting, maar weten het vervolgens in de praktijk onvoldoende te benutten.

De innovatie van de psycho-educatie heeft geleid tot M.A.T.T.I.E, een interactieve benadering waarvoor gebruik gemaakt wordt van mobiele technologie. Een belangrijk principe is empowerment van de jongere door het toepassen van rolverwisseling: de jongere wordt adviseur. M.A.T.T.I.E is een werkwijze die ook wordt toegepast buiten de therapeutische setting en daarmee het behandelbereik vergroot voor coaches.

“M.A.T.T.I.E is een nieuwe vorm van psycho-educatie die voor het eerst cool genoeg is voor mijn cliënten en tegelijk serieus genoeg voor mij als coach. Ik heb nieuwe, andere mogelijkheden om met mijn cliënten lastige onderwerpen te bespreken en kan op afstand invloed hebben richting gewenst gedrag.” (een coach)